Núm. 32 (2019)

Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION-AUGUST 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i32

Tabla de contenidos

ARTÍCULOS ORIGINALES

Olga I. Abramova
3-7
Ilnur B. Garipov
8-12
L.I. Vakhitov
13-17
Ilnur B. Garipov
18-22
Olga I. Abramova
23-27
L.I. Vakhitov
28-31
Elvira Kh. Shayakhmetova
32-36
L.I. Vakhitov
37-42
Anis F. Galimyanov
43-50
Irina A. Rysaeva
51-56
Rina S. Kamahina
57-62
Irina A. Rysaeva
63-68
Anis F. Galimyanov
69-76
Togay Uluöz
77-83
Yağmur Çerkez Çerkez
84-91
Musa OYTUN
92-107
Özdem Nurluöz
108-117
Reza Azadijou
118-126
Dmitry N. Zhatkin
127-136
Valentina I. Chechetka
137-144
Galina V. Petruk
145-149
Dmitry N. Zhatkin
150-156
Tat'jana V. Varkulevich
157-165
Victor K. Khegay, Vladimir V. Blokhin, Mariya V. Yashina
166-171
Safarbi M. Pshikhachev, Fatima Y. Karayeva, Nikolay S. Kokov, Rameta Y. Shokumova, Musa A. Eskiev
172-176
Isabella T Dzagoyeva, Svetlana A. Temmoyeva, Natalya I. Litovka, Rameta E. Shokumova, Béla M. Musayeva
177-181
A. V.Kuznetsov, S. V. Reznik, R. A. Ivashina, E. Y. Chistyakova
182-188
S. A.Kutomanov, T. I. Lipich, O. S. Borisova, S. S. Pocheptsov
189-195
Andino Maseleno, B. Ayshwarya, Wahidah Hashim, Phong Thanh Nguyen, K. Shankar, Eko Prabowo, Satria Abadi, Miftachul Huda, Andrei V. Ochepovsky, Andino Maseleno
196-203
Andino Maseleno
204-211
Andino Maseleno
212-217