Núm. 37 (2020)

Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION-MARCH 2020

DOI: http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i37

Tabla de contenidos

ARTÍCULOS ORIGINALES

Aida V. Kiryakova
Victoriya V. Moroz
Yury G. Kodzhaspirov
Flura I. Khramtsova
Marina V. Sokolskaya
Marina V. Vinogradova
Vladimir N. Kornienko
Aleksandr B.Orishev
Oksana V. Moshchenko
Sergey V. Babakaev
Ellias Aghili Dehnavi
Amir Allah Shamaghdari
Fatemeh Sarhaddi
Surachman Surjaatmadja
Bakhus A.O.
Belkova A.E
P.Ia. Baklanov
Lazurenko N.V
Dmitry N. Zhatkin
Alireza Modanlo Joibary
Dmitry N. Zhatkin
Alim B. Nagoev